Dodany: 2012-01-16 12:31:43

Jak zostać geodetąWykonywaniem zawodu jakim jest geodeta Wrocław nie jest dla wszystkich. Konieczne jest bowiem ukończenie odpowiednich studiów na jednej z polskich wyższych uczelni (Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim jak też Politechnikach) na kierunku geodezji i kartografii na dwóch typach studiów – 3,5 letnich inżynierskich oraz po kolejnym 1,5 roku otrzymuje się tytuł magistra inżyniera.

 

Od tej chwili droga jest otwarta. Absolwent może podjąć pracę lecz nie może prowadzić własnej firmy i pracować na własny rachunek jako geodeta Wrocław. Od 2003 roku zostały zmienione nieco przepisy. Absolwenci obwiązani są do zdania państwowego egzaminu oraz po otrzymaniu dyplomu założyć firmę. Dopiero wówczas będzie można pełnoprawnie wykonywać ten właśnie zawód. Dostatnie się jednak na studia uniwersyteckie obecnie jest bardzo trudnym zadaniem. Na każde jedno miejsce przypada bowiem co najmniej sześć osób. Decydujące znaczenie, czy przyszły geodeta Wrocław ukończy uczelnię będzie konkurs świadectw, a więc dostaną się jedynie osoby z najlepszymi wynikami..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak zostać geodetą
Nick: