Dodany: 2012-01-16 11:36:29

Nieruchomości budynkowePodział nieruchomości jak mówi definicja stanowią wszystkie nieruchomości w tym grunty oraz budynki trwałe gruntem z gruntem związane które na mocy przepisów szczególnych mogą stanowić również od gruntów odrębny przedmiot własności.

 

Definicja ta więc w dostateczny sposób opisuje budynkowe nieruchomości Olsztyn którym są budynki które na mocy przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Dobrym obrazem sytuacji opisanej powyżej jest sytuacja, gdy użytkownik posiadający w użytkowaniu wieczystym grunt wybuduje budynek lub gdy ten sam użytkownik nabędzie budynkowe nieruchomości Olsztyn na mocy umowy o użytkowanie wieczyste.

 

Pomimo, że owa sytuacja nie występuje tak często jakbyśmy sobie tego życzyli to jednak spełnienie obostrzeń zawartych w przepisach prawa budowlanego daje pewność, że nieruchomości Olsztyn wraz z budynkiem, który został nam oddany staną się naszą własnością znacznie szybciej niż gdybyśmy umowy o użytkowanie nie podpisali. Mowa więc o prawie pierwokupu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Nieruchomości budynkowe
Nick: