Dodany: 2012-01-16 12:10:15

Czym jest podatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości Olsztyn to podatek lokalny, pobierany przez właściwe danej gminie organy. Nie jest to więc podatek od nieruchomości płacony na zasadach ogólnych jak ma to miejsce w przypadku podatku od towarów i usług.

 

Różnice wynikają również ze sposobu jego naliczania. Jego wysokość jest więc uzależniona od wielkości powierzchni nieruchomości Olsztyn, która będzie opodatkowana a opłaty z tego tytułu powędrują do właściwego urzędu czy to za pomocą przelewu bankowego czy też będą one wnoszone w kasie.

 

Wynika z tego jednoznacznie, że podatek od nieruchomości Olsztyn obejmuje grunty, części budynków jak również same budynki, części budowli w których prowadzona jest działalność gospodarcza jak również same budowle. Do jego zapłaty obowiązani są więc wszyscy właściciele władający daną nieruchomością niezależnie od jej przeznaczenia jak również wielkości. Nie płacą go jedynie najemcy. Jego maksymalna wysokość ustalana jest więc indywidualnie dla każdej nieruchomości z osobna i niezależnie od jej przeznaczenia..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest podatek od nieruchomości
Nick: